Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Σκοπός μίας ψυχοθεραπευτικής δυάδας, δηλαδή του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου στην καθημερινότητά του.  Θεραπευτής και θεραπευόμενος κατά τις πρώτες συνεδρίες ορίζουν το θεραπευτικό πλαίσιο, συνήθως συζητώντας για το λόγο που έφερε το άτομο σε θεραπεία,  διαμορφώνοντας το στόχο της θεραπευτικής τους δουλειάς και ορίζοντας το χρόνο & την συχνότητα των συναντήσεών τους. 

Η ψυχοθεραπεία εστιάζει στα ζητήματα που απασχολούν τον θεραπευόμενο, στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, τη συναισθηματική του ανακούφιση και ενδυνάμωση, και τον βοηθά να αναπτύξει ευελιξία στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων. 

Κάθε μορφή ψυχοθεραπείας θα πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία ψυχοθεραπευτή, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Η εδραίωση μίας θεραπευτικής σχέσης και συνεργασίας στηρίζεται στο αίσθημα ασφάλειας και ευθύνης που νιώθουν τόσο ο θεραπευτής όσο και ο θεραπευόμενος και διασφαλίζονται από κανόνες δεοντολογίας και ηθικής, αλλά και το θεραπευτικό πλαίσιο που διαμορφώνουν από κοινού

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

⁨Σπυρίδων Πουλουκτσής⁩

Ψυχολόγος Msc - Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Η συνθετική ψυχοθεραπεία συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (π.χ. ψυχοδυναμική, προσωποκεντρική, γνωστικοσυμπεριφοριστική, συστημική κ.ά), ώστε να υπάρχει επιτυχής παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης (διανοητικό, ψυχοσωματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, διαπροσωπικό).

Κάθε άτομο είναι ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών, εμπειριών, αναγκών και γι’ αυτό καμία μεμονωμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση δεν ταιριάζει σε όλους και για όλα τα είδη ψυχολογικών δυσκολιών.

Έτσι η συνθετική ψυχοθεραπεία προωθεί μια ολιστική κι εξατομικευμένη προσέγγιση των ψυχολογικών δυσκολιών, από τη βιολογική βάση της συμπεριφοράς ως την πνευματική ανάπτυξη.

Σκοπός μίας ψυχοθεραπευτικής δυάδας, δηλαδή του θεραπευτή και του θεραπευόμενου, είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου στην καθημερινότητά του. Θεραπευτής και θεραπευόμενος κατά τις πρώτες συνεδρίες ορίζουν το θεραπευτικό πλαίσιο, συνήθως συζητώντας για το λόγο που έφερε το άτομο σε θεραπεία, διαμορφώνοντας το στόχο της θεραπευτικής τους δουλειάς και ορίζοντας το χρόνο & την συχνότητα των συναντήσεών τους.

Διάβασε Περισσότερα

Η ψυχοθεραπεία εστιάζει στα ζητήματα που απασχολούν τον θεραπευόμενο, στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, τη συναισθηματική του ανακούφιση και ενδυνάμωση, και τον βοηθά να αναπτύξει ευελιξία στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Διάβασε Περισσότερα

Απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν συγκρούσεις (διαπαιδαγώγηση παιδιού, απιστία κ.α.) και δυσκολίες (σεξουαλικές κ.α.) και να ανταπεξέλθουν σε χρονικά σημεία για τη ζωή τους (γάμος, ερχομός παιδιού, θάνατος, ασθένεια, διαζύγιο).

Διάβασε Περισσότερα

Αφορά την υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονέα στη αναγνώριση των συμπεριφορών και αναγκών του παιδιού, την αποδοχή του παιδιού ως ξεχωριστής προσωπικότητας, τη στήριξη και ενθάρρυνση του γονέα απέναντι στις αντιδράσεις του παιδιού, με σκοπό την ανάπτυξη μιας ενσυναισθητικής, εντός ορίων σχέσης και επικοινωνίας μεταξύ τους που θα συμβάλλει στην διαπαιδαγώγηση και συναισθηματική του ανάπτυξη.

Διάβασε Περισσότερα

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε την φόρμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Τηλέφωνο

6948 494 701

Email
info@psychange.gr
Online συνεδρίες
Κλείσε το ραντεβού σου από όπου και αν βρίσκεσαι
Ωράριο εργασίας
Καθημερινά 16:00 - 00:00